Praktikal on loodusainete
õpetamise ökosüsteem

Inspireeriv käed-külge terviklahendus koolidele, mis teeb õppimise ja õpetamise põnevaks​

Praktikal on innovaatiline looduainete õpetamise ökosüsteem, mis teeb õppimise eluliseks ja õpetamise lõbusaks. Kuivad füüsikatunnid on ajalugu juba enam kui 30 koolis ning see arv kasvab iga päev. Lisaks katsekomplektidele ja tarkvarale teeb Praktikali eriliseks meie kogukond – koondame motiveeritud õpetajaid ja inspireeritud õpilasi, et üheskoos jõuda veelgi kaugemale.

Praktikali õppekogumikud

Valmis klassiruumis kasutamiseks

Valgusõpetus

Valgusõpetus

Valgusõpetuse katsekomplektis on kõik tarvilik valgusnähtuste uurimiseks: valgusallikad, läätsed ja läätse mudelid, ekraanid, läbipaistvad ja matid pinnad, valgusfiltrid, vahendid spektrite uurimiseks ja klaaskehade komplekt. Õpilased saavad kõiki õpikus kirjeldatud nähtusi ning seaduspärasusi eluliselt järgi proovida ning põhjalikult uurida.

Soojusõpetus

Soojusõpetus

Soojusõpetuse katsekomplektis on lisaks traditsioonilistele katsevahenditele pööratud erilist rõhku soojusõpetuse vast tähtsamaile praktilisele väljundile - kütmisele ja jahutamisele. Katsekomplekti kuulub ehitise mudel, millega saab läbi mängida tõelisi suviseid ja talviseid temperatuuriprobleeme. Selgelt tuleb välja konvektsiooni tähtis roll. Katsekomplekti kuulub ka soojuspump, millega saab soojust pumbata soojalt kehalt külmemale, jahutades nii näiteks vett kuni selle külmumiseni. NB! Soojusõpetuse katsekomplekt on ühendatud elektriõpetuse komplektiga.

Elektriõpetus

Elektriõpetus

Elektriõpetuse katsekomplektis on kõik vahendid vooluringide uurimiseks: kolme hõõglambiga makettlaud, toiteplokk, võimsusmõõtja, kaks testrit ja erinevad küttekehad. Peame oluliseks, et vahendite abil saab fookuses hoida energiasäästu, näiteks pärast iga katset välja arvutada, kui suur tükk põlevkivi selle läbiviimiseks ära tuli põletada. Komplekti kuuluvad ka vahendid staatilise elektri ning magnetnähtuste uurimiseks, samuti päikesepatarei. NB! Elektriõpetuse katsekomplekt on ühendatud soojusõpetuse komplektiga.

Valgusõpetus

Valgusõpetus

Valgusõpetuse katsekomplektis on kõik tarvilik valgusnähtuste uurimiseks: valgusallikad, läätsed ja läätse mudelid, ekraanid, läbipaistvad ja matid pinnad, valgusfiltrid, vahendid spektrite uurimiseks ja klaaskehade komplekt. Õpilased saavad kõiki õpikus kirjeldatud nähtusi ning seaduspärasusi eluliselt järgi proovida ning põhjalikult uurida.

Soojusõpetus

Soojusõpetus

Soojusõpetuse katsekomplektis on lisaks traditsioonilistele katsevahenditele pööratud erilist rõhku soojusõpetuse vast tähtsamaile praktilisele väljundile - kütmisele ja jahutamisele. Katsekomplekti kuulub ehitise mudel, millega saab läbi mängida tõelisi suviseid ja talviseid temperatuuriprobleeme. Selgelt tuleb välja konvektsiooni tähtis roll. Katsekomplekti kuulub ka soojuspump, millega saab soojust pumbata soojalt kehalt külmemale, jahutades nii näiteks vett kuni selle külmumiseni. NB! Soojusõpetuse katsekomplekt on ühendatud elektriõpetuse komplektiga.

Elektriõpetus

Elektriõpetus

Elektriõpetuse katsekomplektis on kõik vahendid vooluringide uurimiseks: kolme hõõglambiga makettlaud, toiteplokk, võimsusmõõtja, kaks testrit ja erinevad küttekehad. Peame oluliseks, et vahendite abil saab fookuses hoida energiasäästu, näiteks pärast iga katset välja arvutada, kui suur tükk põlevkivi selle läbiviimiseks ära tuli põletada. Komplekti kuuluvad ka vahendid staatilise elektri ning magnetnähtuste uurimiseks, samuti päikesepatarei. NB! Elektriõpetuse katsekomplekt on ühendatud soojusõpetuse komplektiga.

Tulekul

Mehaanika

Mehaanika

Mehaanika katsekomplektis on kõik vahendid traditsiooniliste mehaanika katsete tegemiseks. Lisaks sellele saab läbi viia mitmeid juhitud projektõppe mooduleid, näiteks ehitada trebuchet kiviheitemasina töötav mudel.

Keemia

Keemia

Sarnaselt füüsika õppekomplektidele katab loodav keemia õppekomplekt kursuste sisu terviklikult. Alustame keemia õppevahendite arendamist 2022. aasta sügisel ja soovime need koolidesse tuua 2023. algval õppeaastal.

Bioloogia

Bioloogia

Sarnaselt füüsika õppekomplektidele katab loodav bioloogia õppekomplekt kursuste sisu terviklikult. Alustame bioloogia õppevahendite arendamist 2023. aastal.

Mehaanika

Mehaanika

Mehaanika katsekomplektis on kõik vahendid traditsiooniliste mehaanika katsete tegemiseks. Lisaks sellele saab läbi viia mitmeid juhitud projektõppe mooduleid, näiteks ehitada trebuchet kiviheitemasina töötav mudel.

Keemia

Keemia

Sarnaselt füüsika õppekomplektidele katab loodav keemia õppekomplekt kursuste sisu terviklikult. Alustame keemia õppevahendite arendamist 2022. aasta sügisel ja soovime need koolidesse tuua 2023. algval õppeaastal.

Bioloogia

Bioloogia

Sarnaselt füüsika õppekomplektidele katab loodav bioloogia õppekomplekt kursuste sisu terviklikult. Alustame bioloogia õppevahendite arendamist 2023. aastal.

Praktikali ökosüsteem

Õppematerjalid​
Metoodilised hästi struktureeritud materjalid teemapõhiseks õppimiseks, mille kandev idee on “miks me selle kõigega üldse tegeleme”. E-töövihik on elektrooniliste töölehtede komplekt, kuhu kuuluvad ka iseseisvaks lugemiseks mõeldud tekstid ja videod. Töövihik toetab praktiliste ja eluliste katsete kaudu õppimist, asendab täielikult pabertöövihikud ning järgib riiklikku õppekava. Õpilaste jaoks on töölehed interaktiivsed – sinna sisestatud vastused jõuavad otse õpetaja arvutisse, nii et neid saab kasutada nii tunni juhtimisel kui tunnikontrolliks.
Katsekomplektid
Taskukohase hinnaga kvaliteetsed komplektid tervele klassile ja õpetajale. Komplektid on üles ehitatud nii, et õpetaja saab vahendid mugavalt ja kiirelt tunni kaupa välja jagada. Loodusainete õppimisel ei asenda käelist ja elulist kogemust miski. Tavaliselt on eriotstarbelised õppevahendid kallid. Praktliste katsete ettevalmistamine ja kõigile vahendite hankimine on nii aeganõudev, et õpetajad ei jõua sellega tegeleda. Praktikali komplektidega saab iga õpilane kvaliteetse, hariva ja haarava käed-külge kogemuse. Komplektid teenivad kooli aastaid ja vajadusel saab tellida ka varuosi.
Tarkvara
Praktikali katsekomplektide ja õppematerjalide kasutamise tarkvara ühendab endas esitluste, töölehtede ja viktoriinide head omadused. Lisaks on võimalik õpilastega suhelda ning nende vastuseid kiirelt ja täpselt tagasisidestada. Erinevate õppekeskkondade kombineerimine on kohmakas ja keeruline. Samuti ei vasta need sageli loodusainete õpetamise vajadustele. Praktikal annab õpetajatele kõik-ühes virtuaalse assistendi, mis aitab tundi läbi viia ja õpilase õpiteekonda juhtida ning toetada.
Kogukond
Praktikali õpetajad moodustavad kogukonna, keda toetame ja inspireerime nii Praktikali kasutamises kui nende töös üleüldiselt. Korraldame õpetajatele inspireerivaid ja arendavaid üritusi, toetame ensearengut ning aitame luua tähenduslikke tutvusi teiste õpetajatega. Komplekti üleandmisel toimub koolitus. Õppetööga alustamisele eelneb onboarding kogukonnaüritusel või personaalselt mõne teise õpetajaga. Samuti haldame õpeatjate kogukonda ja pakume pidevat kasutajatuge.
Previous
Next
Õppematerjalid​
Metoodilised hästi struktureeritud materjalid teemapõhiseks õppimiseks, mille kandev idee on “miks me selle kõigega üldse tegeleme”. E-töövihik on elektrooniliste töölehtede komplekt, kuhu kuuluvad ka iseseisvaks lugemiseks mõeldud tekstid ja videod. Töövihik toetab praktiliste ja eluliste katsete kaudu õppimist, asendab täielikult pabertöövihikud ning järgib riiklikku õppekava. Õpilaste jaoks on töölehed interaktiivsed – sinna sisestatud vastused jõuavad otse õpetaja arvutisse, nii et neid saab kasutada nii tunni juhtimisel kui tunnikontrolliks.
Katsekomplektid
Taskukohase hinnaga kvaliteetsed komplektid tervele klassile ja õpetajale. Komplektid on üles ehitatud nii, et õpetaja saab vahendid mugavalt ja kiirelt tunni kaupa välja jagada. Loodusainete õppimisel ei asenda käelist ja elulist kogemust miski. Tavaliselt on eriotstarbelised õppevahendid kallid. Praktliste katsete ettevalmistamine ja kõigile vahendite hankimine on nii aeganõudev, et õpetajad ei jõua sellega tegeleda. Praktikali komplektidega saab iga õpilane kvaliteetse, hariva ja haarava käed-külge kogemuse. Komplektid teenivad kooli aastaid ja vajadusel saab tellida ka varuosi.
Tarkvara
Praktikali katsekomplektide ja õppematerjalide kasutamise tarkvara ühendab endas esitluste, töölehtede ja viktoriinide head omadused. Lisaks on võimalik õpilastega suhelda ning nende vastuseid kiirelt ja täpselt tagasisidestada. Erinevate õppekeskkondade kombineerimine on kohmakas ja keeruline. Samuti ei vasta need sageli loodusainete õpetamise vajadustele. Praktikal annab õpetajatele kõik-ühes virtuaalse assistendi, mis aitab tundi läbi viia ja õpilase õpiteekonda juhtida ning toetada.
Kogukond
Praktikali õpetajad moodustavad kogukonna, keda toetame ja inspireerime nii Praktikali kasutamises kui nende töös üleüldiselt. Korraldame õpetajatele inspireerivaid ja arendavaid üritusi, toetame ensearengut ning aitame luua tähenduslikke tutvusi teiste õpetajatega. Komplekti üleandmisel toimub koolitus. Õppetööga alustamisele eelneb onboarding kogukonnaüritusel või personaalselt mõne teise õpetajaga. Samuti haldame õpeatjate kogukonda ja pakume pidevat kasutajatuge.
Previous
Next

Säästab aega

Säästa aega tundide ettevalmistamiselt ja tööde kontrollimiselt. Tunni alustamine võtab vaid 3 klikki. Kõik kursused järgivad riiklikku õppekava!

Toetab iga õpetajat

Praktikal sobib nii algajale õpetajale kui kogenud meistrile, aitab uuel õpetajal kiiresti sisse elada ning vajadusel päriselt tundi asendada.

Terviklik süsteem

Kõik vajalikud tööriistad on ühes süsteemis ning disainitud koos töötama, et õpetaja saaks keskenduda õpetamisele.

Õpetaja Praktikaliga liitumise teekond

1

Praktikali inimene teeb õpetaja ja/või kooliga kõne või kohtumise, et kaardistada milline olukord hetkel koolis või õpetajal on.

2

Luuakse kokkulepped, millised on kooli ja/või õpetaja õppematerjalide vajadused. 

3

Praktikali õppematerjalid saabuvad kooli ning õpetaja saab koolituse nende kasutamise ja kogu Praktikali ökosüsteemi kohta.

4

Õpetaja saab liituda kogukonnaga, mille raames viiakse läbi erinevaid koolitusi ja muid tegevusi. 

„Mida varem me noori sütitada suudame, seda kindlamana saame tulevikule vastu astuda. Kvaliteetsetel õppevahenditel on uudishimu ja huvi tekitamisel väga oluline roll.“
Liina Kersna
Haridusminister
"Valgusõpetuse katsekomplektid tegid minu kui õpetaja töö väga palju lihtsamaks. Komplektides olevate vahendite abil võin soovi korral kasvõi iga tund õpilastega katseid teha ning nende planeerimiseks kuluv aeg oli sisuliselt tühine - vaid juhendi/n'idisvideoga tutvumine ja õpilastele näitamine. Ootan väga uute komplektide valmimist!"
Rauno Neito
Rauno Neito
Kõrveküla Põhikooli füüsikaõpetaja
Alusta praktilise füüsikaga juba sel sügisel. Liitu enam kui 30 kooliga ja telli Praktikal juba täna.

Praktikali ökosüsteem

Füüsika üksikkomplekt

80 + KM
  • Ühe kursuse katsevahendid ühes karbis
  • Sobib õpilaste paarile või õpetajale

Litsents

30 kuus + KM
  • Ligipääs tarkvarale ja õppematerjalidele ühele õpetajale

Füüsika klassikomplekt

960 + KM
  • Ühe kursuse katsevahendid 24 õpilasele
  • Vahendid jaotatud salvede kaupa karpidesse

Füüsika põhikoolikomplekt

4160 + KM
  • Valgus-, soojus-, elektriõpetuse ja mehaanika kursuste klassikomplektid 24 õpilasele
  • Iga kursuse üksikkomplekt õpetajale
  • Katsekomplektide ja rakenduse kasutamise koolitus.
  • Kohaletoimetamine hinnas

Miks Praktikal?

Keerulisemate loodusteaduste nagu füüsika ja keemia õppimine ei ole lastele tihti meeldiv. Käsitlus jääb teoreetiliseks ja lastel seos õpitava ning reaalse elu vahel hägusaks. See tapab huvi ja teeb tunnid raskeks.

Nii valivad aina vähemad koollõpetajad oma tulevikuks loodus- ja inseneriteadused. Kokkuvõttes pärsib see tootmis- ning teadusvaldkonna arengut ja pikas perspektiivis riigi konkurentsivõimet.

Seepärast Praktikal sündiski – soovime võimestada õpetajaid, et inspireerida tulevasi insenere ja teadlasi ning liikuda ühiselt teaduspõhisema ühiskonna poole.

Usume, et Praktikal toob sära silma nii õpetajale kui ka õpilasele!

Kaido Reivelt ja Omari Loid

Võta meiega ühendust!

#OmaSilmOnKuningas