“Millega tegeleb keemia?” õppekomplekt

“Millega tegeleb keemia?” õppekogumik katab kõik riikliku õppekava teemad ja püüab selle käigus õpilastele anda sügavama arusaamise keemia kui eksperimentaalteaduse olemusse. Kogumiku ülesehitus on pigem traditsiooniline – alustame keemia katsevahendite ja ohutustehnika käsitlemisega, tegeleme füüsikaliste nähtuste ning keemiliste reaktsioonidega ja suundume lahuste ning pihuste maailma. Sinna vahele jääb ka nii mõnigi matemaatikast vürtsitatud tund, kus tegeleme tihedusega ning lahuse protsendilise koostisega.

Õppekogumikus on mitmeid erinevaid katseid ja õppevideoid, mida saab kasutada praktilisteks töödeks või aruteludeks. Samuti on võimalik õpilastel oma teadmised proovile panna katsevahendite ja ohumärkide meeldejätmise mängus.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut tingimata vaja polegi. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta. Metoodiliste juhiste juures on õpetajale lisatud ka õpimapi tegemist võimaldavad lisalehed, kus on kajastatud temaatika olulisemad punktid. Teemad lõppevad teadmiste kontrolliga, mis aitab saada ülevaadet õpilaste arusaamisest.

"Millega tegeleb keemia?" näidistund

Näidistund on keemilise reaktsiooni tunnuste ja esilekutsumise võimaluste kohta. Vaatesse on koondatud kolm töölehte ja katseline osa. Tund sisaldavad palju visuaalset materjali ning lõppeb teadmiste kontrolliga. See vaade on mõeldud õpetajale, mistõttu on siin metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade ning läbiviimise võimaluste kohta.

"Millega tegeleb keemia?" näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest, mis moodustavad terviku – olemas on nii selgitavad tekstid, visuaalid kui ka kontrollküsimused õpilaste arusaama tuvastamiseks. Veel sisaldavad töölehed katseid ja/või nende videosid.

"Millega tegeleb keemia?" näidis õpimapi tööleht

Õpimapi töölehtede eesmärk on kompaktselt kokku võtta iga teema olulisemad loogikad ja teadmised. Töölehed annavad visuaalse ülevaate läbitavast teemast ning on õpetajale lisavõimalusi tunni läbiviimiseks.

3 teemat

 Tunnid on grupeeritud 3 teemasse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

14 tundi

Õppekogumik on jagatud 14 tunniks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja. Lisaks on materjalides õpetaja jaoks valmis tehtud 2 kontrolltööd.

Katsevahendid

“Millega tegeleb keemia?” katsekomplektis on kõik tarvilik esimeste keemiliste eksperimentide tegemiseks: piirituslamp, katse- ja keeduklaasid, uhmer, kolb ja paljud teised katsevahendid. Samuti erinevad kemikaalid (söögisooda, kaaliumpermanganaat, seebilahus, vaskvitrioli lahus) ja lääts telefoni mikroskoobiks muutmiseks. Õpilased saavad õpikus kirjeldatud nähtusi ning seaduspärasusi eluliselt järgi proovida ning põhjalikult uurida.

Alusta Praktikali keemiaõppekomplektiga juba sel sügisel.

Võta meiega ühendust!

#OmaSilmOnKuningas