Arendusosak

Ajavahemikus 06.06.2022 – 15.11.2022 teostab Praktikal Education OÜ arendusosaku projekti nr 2014-2020.4.04.22-2377, mille eesmärgiks on Praktikali olemasoleva e-õppekeskkonna tarkvaraplatvormi prototüübi edasiarendamine MVP staadiumisse, mis võimaldab toote vajalikkuse ja kasutajakogemuse hindamist.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS innovatsiooni- ja arendusosaku meetmest 23 520 eurose kaasrahastusega.

EAS

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!