Õppevara on jaotatud kursuseteemade kaupa digitaalseteks tööraamatuks. Tööraamatu põhiline vaade on õpetajaraamatu vaade.

Õpetajavaates on kogu kursuse materjal jagatud suuremateks teemadeks (peatükid 1, 2, 3 jne), teemad omakorda tundideks (näiteks 1.1, 1.2 jne). Mõned tunnid on jagatud ka alateemadeks (näiteks 2.3.1).

Tundides vaheldub õpetajatele määratud metoodiline materjal (tekstid) töölehtedega, mis on mõeldud õppetöös kasutamiseks.

Iga tund algab õpieesmärkide sõnastamisega. Õpetajaraamatus on õpieesmärgid tähistatud niimoodi:

Töölehed on õpetajaraamatus pildi ja lühikirjeldusega varustatud linkidena, mida on võimalik nendega tutvumiseks avada. Töölehti on kolme tüüpi: staatilised töölehed (tavaliselt pildid ja tekstid), interaktiivsed töölehed (sisaldavad sisendit vajavaid küsimusi ja ülesandeid) ja praktiliste tegevustega töölehed (sisaldavad juhiseid praktilisteks tegevusteks, samuti interaktiivseid küsimusi ja ülesandeid).

Töölehtedes esinevad järgnevad, töölehe osasid eristavad tähistused:

Töölehtedel olevate kontrollküsimustega saab kontrollida, kas õpilased on õpitavast aru saanud ning mõtlevad kaasa. Üldreeglina on sellisted küsimused esitatud valikvastustega küsimustena, tänu millele saab õpilane oma nutiseadme abil kiiresti vastata ning õpetaja saab tulemustest lihtsa ülevaate.

Kiirematele õpilastele pakume lisaülesandeid, kuid neid võib kasutada ka olukordades, kus õpilased on valmis keerulisemate probleemidega tegelema.

Updated on august 30, 2022

Ei leidnud vastust?

Kas artikkel oli abiks?

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!