Soojusõpetuse õppekogumik käsitleb teemasid veidi ebatraditsioonilisel moel.
Esiteks on kursusel läbiv teema: kuidas hoida majas eluks sobilikku temperatuuri kulutades selleks minimaalselt energiat ja raha.

Teiseks pakume õpilastele sobilikus vormis “vahelülisid” õpikutarkuse ja reaaleluliste probleemide vahel. Näiteks aitab lihtne kalkulaator arvutada, kui palju siis paisub talvel auto kütusepaaki valatud bensiin, kui suvel palavaks läheb. Õpilane peab selleks otsima tabelist andmed bensiini kohta ning sisestama tabelisse arvutusteks tarvilikud lähteandmed.

Lõpetuseks on õppekogumikus kasutatavad arvutisimulatsioonid sedavõrd realistlikud, et neid uurides on võimalik “avastada” loodusseaduseid ja analüüsida selliseid situatsioone, mida on eksperimentides keeruline ellu viia.

Õppekogumiku katsevahendid on konstrueeritud selliselt, et nende abil saab ehitada reaalselt toimivaid kütte- ja jahutussüsteeme päris majamudeli kütmiseks ning jahutamiseks. Näiteks mängivad õpilased praktiliselt läbi selle, kuidas suvel maa sisse salvestatud soojust talvel kütmiseks kasutada. Aga valikus on ka mahla pulgakommiks külmutamine, pumbates elektri jõul soojust külmemalt kehalt soojemale.

Õppekogumiku paljud katsed on tihedalt seotud 9. klassi elektriõpetuse teemadega, mistõttu võiks neid kahte kursust planeerida integreerituna.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut tingimata vaja polegi. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta.

Updated on august 22, 2022

Ei leidnud vastust?

Kas artikkel oli abiks?

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!