Soojus- ja elektriõpetuse praktikali testimine

Praktikal saab veebruaris valmis viie kooli jagu soojusõpetuse ja elektriõpetuse katsekomplekte.

Soovime need pilootkoolidele testimiseks välja anda. Koolid saavad võimaluse 9.klassi teemadel projektõppe kallakuga praktilisi töid teha. Meie ootus on tagasiside, mis me piloteerivatelt koolidelt saame.

Õppesisuga on võimalik tutvuda siin: https://app.praktikal.ee/index.php/book/view/88

Mis me pakume:

  • Kool saab endale üheks kuuks (ajavahemikus märts – mai 2022) enamikku soojusõpetuse ja elektriõpetuse teemasid katvad katsevahendite klassikomplektid (kuni 30 õpilasele).
  • Katsevahendite komplektide juurde käivad tööjuhendid, mis peaksid lubama väikese vaevaga katsevahendid kasutusele võtta.

Mida me koolidelt ootame:

  • Kool võtab endale kohustuse kasutada katsekomplekte vähemalt kolmes tunnis ning anda pärast seda tagasisidet kas intervjuuna või täites veebivormi.
  • Ka õpilased peaksid pärast tunde täitma veebis tagasisidevormi.

Kuidas töö organiseerime:

  • Koolid peaksid oma põhimõttelisest soovist teada andma 25. jaanuariks, saates vabas vormis kirja e-mailile kaido@praktikal.ee. Seejärel lepime kokku täpsemates detailides.

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!