Tartu linnavalitsus ostab koolidesse füüsikaõpetust edendavad õppekomplektid

Tartu linnavalitsus ostab koolidesse füüsikaõpetust edendavad õppekomplektid

Tartu linnavalitsus ostab linna munitsipaalpõhikoolidele Tartu ettevõtte Praktikal loodud õppekomplektid, et populariseerida füüsikaõpetust ja toetada kohalikku ettevõtlust. Iga komplekt koosneb õppematerjalidest ja tarkvarast, mis loovad tervikliku õppekogemuse.

“Tartu panustab uuendusmeelsetesse õppemeetoditesse ning on tähelepanuväärne, et siinsete kooliõpilaste füüsikatunnid muutuvad tänu kohalike ettevõtjate ideedele veelgi praktilisemateks. Loodan, et õpilased võtavad uued lahendused hästi vastu ja Tartu koolide edukus reaalainetes kasvab veelgi,” ütles linnapea Urmas Klaas.

Koolidesse soetatava katsevahendite komplekti on välja töötanud füüsik Kaido Reivelt ning see on mõeldud valgusõpetuse kursuse jaoks. Komplektis kasutatakse igapäevaseid vahendeid, et muuta katsete tegemine õppijale elulähedasemaks ja tunni läbiviimine õpetajale lihtsamaks. Komplektis olevad vahendid võimaldavad katsed teha igas valgusõpetuse kursuse tunnis.

“Praktikali meeskonnal on hea meel, et Tartu linn on esimene omavalitsus, kes on tervikliku õppekogemuse jaoks valmis nii suurelt panustama. Tartu on ka Praktikali kodulinn, mistõttu on igati loogiline, et esimene suurem kogukond siin alustab. Meie loodud tööriistad aitavad kaasa põneva ja kaasahaarava füüsikatunni jaoks,” ütles Praktikali tegevjuht Omari Loid.

Praktikal Education OÜ tegeleb terviklike õppelahenduste loomisega, mille eesmärk on loodusaineid praktiliste tegevustega õpetada. Praktikali õppekomplektis on üheskoos katsete juhised, videod, pildid, simulatsioonid ja küsimused.

Õppekomplektid ostetakse Tartu linna põhikoolidele ning need on mõeldud korraga kasutamiseks kuni 24 õpilasele ja õpetajale. Õppekomplektide maksumus ühele klassile on 845 eurot.

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!