Praktikali uuenduslikud füüsika õppekomplektid rõõmustavad nii õpetajaid kui õpilasi

Tartu haridusidu Praktikali loodud uuenduslike loodusainete õpetamise ökosüsteemi füüsika õppekomplektid on jõudnud enam kui 50 kooli üle Eesti. Tartu linnavalitsus ostis kohaliku ettevõtte valgusõpetuse komplektid möödunud sügisel kõikidele linna põhikoolidele.

Praktikali uuenduslikud füüsika õppekomplektid rõõmustavad nii õpetajaid kui õpilasi

Tartu haridusidu Praktikali loodud uuenduslike loodusainete õpetamise ökosüsteemi füüsika õppekomplektid on jõudnud enam kui 50 kooli üle Eesti. Tartu linnavalitsus ostis kohaliku ettevõtte valgusõpetuse komplektid möödunud sügisel kõikidele linna põhikoolidele.

Interaktiivsete õppekomplektide eesmärk on muuta õppimine eluliseks ja õpetamine lõbusaks. Koos komplektidega saavad õpetajad kaasa põhjaliku õppesisu ja tarkvara erinevate e-õppe võimaluste kasutamiseks. 

Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuhi Omari Loidi sõnul on Praktikali missioon luua õpetajale suurepärane õpetamise kogemus ühtse ja praktilise ökosüsteemi kaudu. “Tahame, et õpetaja tunneks end enesekindla, inspireeriva ja edukana. Meie eesmärk on aidata õpetajatel luua õpilastele kõige põnevam füüsika tund ning seeläbi tõsta huvi loodusteaduste õppimise vastu.” 

Tänaseks on Praktikali õppekomplektid koos seda toetava õppematerjaliga aktiivselt kasutuses enam kui 50 koolis. “Meie teadmine näitab, et vajadus nii-öelda “käed külge” õppimise järele koolides on suur. Me usume, et läbi praktiliste ülesannete täitmise kinnistub loodusainete teooria õpilastes paremini ning muudab koolitunnid atraktiivsemaks nii õpetaja kui õpilaste jaoks.”

Lisaks katsekomplektidele ja tarkvarale teeb Praktikali eriliseks ka kogukond. “Koondame motiveeritud õpetajaid ja inspireeritud õpilasi, et üheskoos jõuda veelgi kaugemale,” lisab Loid. 

Kiidavad nii õpetajad kui õpilased

Tartu Veeriku Kooli füüsikaõpetaja Gert Lees on aktiivselt kasutanud Praktikali valgusõppekomplekte. Uuritud on erinevate varjude tekkimist ja peegeldamise põhimõtteid. “Eriti meeldis õpilastele aga valguse murdumise uurimine, kasutades erinevaid klaasist kujundeid,” räägib Lees. “Soojus- ja elektriõpetuse komplektides olevad vahendid tunduvad samuti paljulubavad. Plaanis on neid järk-järgult kasutama hakata pärast vaheaega,” lisab õpetaja. 

Lees on seda meelt, et praktilise väljundiga õppekomplektid on füüsika õpetamise ja õppimise juures hädavajalikud. “Valgusõpetuse puhul on varjude tekkimisel, valguse peegeldumisel ja ka valguse murdumisel olnud minu arvates suur kasu õpilaste jaoks. Olen veendumusel, et kui õpetaja saab teoreetilist osa ise läbi katsetada, siis see täiendab tema arusaama antud füüsika teemast. On ka olnud juhuseid, kus õpilane mõistabki teemat alles siis, kui praktiliselt katseid teeb.”

Tartu linna koolid on kvaliteedikokkuleppes kokku leppinud, et Tartu koolid väärtustavad ja pakuvad mitmekesiseid hariduse omandamise võimalusi ning linn innustab ja soodustab koolide osalemist erinevates ettevõtmistes. “Eriti hea meel on toetada tegevusi, mis soodustavad nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist õppija huve silmas pidades,” ütles Tartu linnavalitsuse üldhariduse valdkonna juht Kadi Toomi. “Oluline on, et õpilased omandavad heatasemelisi ainealaseid teadmisi koos oskusega neid praktikas rakendada,” lisas ta.

Kuidas Praktikali õppevahendid ja -sisu õpetaja Leesi õpetamisprotsessi efektiivsemaks on teinud? “See annab õpetajale palju rohkem võimalusi tundide läbiviimiseks. Lisaks on võimalik e-keskkonnast noppida häid mõtteid ja seletusi. Ise tunnen, et nüüd on hea ja lihtne, kui teemaga seotud katsevahendid on väikestes karbikestes koos ja kohe käeulatuses. Kui tuleb järsku mõnikord endalgi idee midagi katsetada, siis saab seda teha väga mugavalt.”


Veeriku kooli õpilased on samuti interaktiivsed õppekomplektid hästi vastu võtnud. “Küllaltki tihti küsitakse, kas me ikka täna ka neid komplekte kasutame ja katseid teeme. Nüüd justkui tundub, et palju raskem oleks mõnda valguseõpetuse teemat seletada ilma praktilise osata,” räägib Lees. 
___

Praktikal on 2021. aastal teaduse populariseerija Omari Loidi ja füüsiku Kaido Reivelti loodud haridustehnoloogia idufirma. Hetkel on Praktikali tootevalikus saadaval põhikooli füüsikas valgusõpetuse ning soojus- ja elektriõpetuse vahendid. Mehaanika õppekomplekt valmib 2023. aasta jaanuaris.

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!