“Lae End” tunnustusprogrammi esimese koolituse keskmes olid Praktikali katsekomplektid

Hea lugeja, kui mõtled tagasi kooliajale, siis kui palju sina mäletad konkreetseid tunde ja kui palju meenuvad hoopis emotsioonid? Näiteks mõni tunnis kõlanud inspireeriv näide, vestlus õpetajaga või hoopis ahhaa-elamus õnnestunud katsest? 

“Lae End” tunnustusprogrammi esimese koolituse keskmes olid Praktikali katsekomplektid

Hea lugeja, kui mõtled tagasi kooliajale, siis kui palju sina mäletad konkreetseid tunde ja kui palju meenuvad hoopis emotsioonid? Näiteks mõni tunnis kõlanud inspireeriv näide, vestlus õpetajaga või hoopis ahhaa-elamus õnnestunud katsest? 

Füüsikaõpetajate tunnustusprogramm “Lae End” on mõeldud just neile õpetajatele, keda jäädakse meenutama ka ammu pärast viimast koolikella. Programmi nomineeriti kümme põhikooliõpetajat üle Eesti, kes igapäevaselt õpetavad küll füüsikat, kuid kelle taustaks on ka näiteks biomeditsiin, keemia või geofüüsika. 

“Lae End” esimene koolitus oli energiast tulvil 

18.–19. augustil toimus “Lae End” esimene koolitus, kus õpetajad said tutvuda Eesti Energia ja Enefit Greeni töö telgitagustega ning näha, kuhu põhikooli füüsikatundide teadmised päris elus välja viivad. Koolitus algas Eesti Energia juhi Hando Sutteri inspireeriva sissejuhatusega “Lae End” programmi ning Eesti Energia tegevusse. 

Põnevale ringkäigule Eesti Energia majas järgnes teaduse populariseerija ning Tartu Ülikooli Füüsika Instituudi õppedirektori Kaido Reivelti juhtimisel sissevaade füüsika õpetamisse. Koos osalejatega lahati füüsika õpetamise eesmärke, põhimõtteid ja metoodikaid. Ühiselt põrgatati mõtteid, kuidas muuta füüsikatunnid mitte lihtsalt põnevaks, vaid ka iga õpilase jaoks tähendusrikkaks. 

Lae End

Praktikali katsekomplektid päästsid loovuse valla

Koolituse keskmes olid Praktikali katsekomplektid – esimesel päeval tutvuti valgusõpetuse, teisel päeval soojus- ja elektriõpetuse katsevahenditega. Kõrvalvaatajad said jälgida, kuidas katsevahenditega tutvumisest hakkasid peagi võrsuma hoopis uued ideed. Erineva tausta ja kogemusega õpetajad panid pead kokku, jagasid emotsioone ning ideid ja lõid erinevaid võimalusi, milleks ja kuidas katsevahendeid tundides kasutada. 

Koolituse viimane osa keskendus õpetajate jaoks uuele ja põnevale teemale – kaamera ees esinemisele ja koostöös Videoõpsiga õppevideote loomisele. Klassi ees sadu, kui mitte tuhandeid tunde veetnud õpetajad on küll esinemisega harjunud, kuid kaamera võib põlvist nõrgaks võtta ka kõige kogenuma õpetaja. Siin tuli appi Mart Koldits, kelle juhitud esinemiskoolitusel keskenduti enda kehakeele ja kõne kontrollimisele ning kaameraga suhtlemisele. Osalejad said õpitu kohe ka praktiliselt läbi proovida. 

Kahepäevane pingutus lõppes Videoõpsi platvormi tutvustusega ning koostöös Kristo Siigiga pandi paika plaan füüsika õppevideote loomiseks. Sügise jooksul valmivad Videoõpsi, Praktikali ja “Lae End” õpetajate koostöös erinevaid füüsikateemasid seletavad videod, mille kaudu jõuavad programmi säravad õpetajad mitte ainult enda, vaid kõikide Eesti õpilasteni.

“Lae End” jätkab õpetajatele särtsu andmist

“Lae End” tunnustus- ja koolitusprogrammi eesmärk on anda osalevatele õpetajatele positiivne laeng, et nemad saaks omakorda õpilasi selle energia ning füüsikahuviga laadida. Programm jätkub oktoobris ja detsembris järgmiste koolitustega, kus keskendutakse nii praktilistele õppevahenditele kui õpetaja persoonibrändile.

Lõpetuseks täname Eesti Energia meeskonda ja Hando Sutterit koolituse suurepärase korralduse, Kaido Reivelti, Mart Kolditsit ning Kristo Siigi inspireerivate koolituste, Jaak Jusket põneva vanalinnaekskuriooni ja osalenud õpetajaid elavate arutelude ning elektrifitseeriva entusiasmi eest!

Uute põnevate kohtumisteni! 

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!