“Aatomiehitus ja perioodilisustabel” õppekomplekt

“Aatomiehitus ja perioodilisustabel” õppekogumik katab kõik riikliku õppekava teemad ja püüab selle käigus õpilastele anda sügavama arusaamise keemia kõige olulisema ehituskivi- aatomi hingeelust ning keemia kõige suuremast abimehest- perioodilisustabelist. Kogumiku ülesehitus on pigem traditsiooniline – alustame aatomi ehitusliku eripäraga, liigume edasi perioodilisustabeli tundma õppimise juurde ning lõpetame juba suuremate legoklotside ehk molekulide ja keemilise sideme maailmas. Suur osa avastamisest toimub käed-külge-meetodil magnettahvli abil aatomi ehituslikku eripära uurides või mängulisemaid ülesandeid (keemiliste elementide nimetuste ja sümbolite ristsõna, katseklaaside pesemise mängu ja põgenemistuba) läbides.

Õppekogumikus on mitmeid erinevaid mängulisi elemente ja õppevideoid ning simulatsioone, mida saab kasutada õppimiseks või aruteludeks. Õppematerjale välja töötades oleme kogenud, et erilist elevust ja huvi pakub kogumiku lõpus olev põgenemistuba.

Õppekogumik katab kõik õppeks vajaliku ning õpikut polegi vaja. Lisaks sisaldab kogumik palju metoodilisi materjale nii kursuse üldise ülesehituse kui konkreetsete töölehtede taga olevate ideestike kohta. Metoodiliste juhiste juures on õpetajale lisatud ka õpimapi tegemist võimaldavad lisalehed, kus on kajastatud temaatika olulisemad punktid. Teemad lõppevad teadmiste kontrolliga, mis aitab saada ülevaadet õpilaste arusaamisest.

Tunnid on grupeeritud 2 erinevasse teemasse, mis katavad 11 õppetundi.

Lisaks on õpetaja jaoks valmis tehtud 2 kontrolltööd.

Alusta Praktikali keemiaõppekomplektiga juba sel sügisel.

Katsevahendid

Aatomiehitus ja perioodilisustabel katsekomplekt võib esmapilgul tunduda natukene kummaline. Komplekti kuuluvad magnettahvel koos magnetite ja lamineeritud elektronkatetega, lamineeritud perioodilisustabel (mis tegelikult on mängualus), marker ja igale õpilasele päris oma perioodilisustabel.

"Aatomiehitus ja perioodilistabel" näidistund

Siin on näha üks näidistund ioonide õppimiseks. Vaatesse on koondatud neli töölehte ja käed-külge osa, mille käigus saavad õpilased magnettahvli abil mudeldades tekitada aatomitest ioone. Näidistund (nagu ka paljud teised tunnid) sisaldab ohtralt visuaalset materjali ning lõpeb teadmiste kontrolliga. See vaade on mõeldud eelkõige õpetajale, mistõttu on siin ka metoodilised kommentaarid tunni erinevate osade ning läbiviimise võimaluste kohta.

"Aatomiehitus ja perioodilsustabel" näidistööleht

Praktikali tunnid koosnevad töölehtedest, mis moodustavad terviku- olemas on nii selgitavad tekstid, visuaal kui ka kontrollküsimused õpilaste arusaama tuvastamiseks. Veel sisaldavad töölehed simulatsioone ja videoid.

"Aatomiehitus ja perioodilisustabel" näidis õpimapi tööleht

Õpimapi töölehtede eesmärk on kompaktselt kokku võtta iga teema olulisemad loogikad ja teadmised. Töölehed annavad visuaalse ülevaate läbitavast teemast ning on õpetajale lisavõimalusi tunni läbiviimiseks.

2 teemat

 Tunnid on grupeeritud 2 teemasse, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja.

11 tundi

Õppekogumik on jagatud 11 tunniks, mis moodustavad loogiliselt üles ehitatud õpiraja. Lisaks on materjalides õpetaja jaoks valmis tehtud 2 kontrolltööd.

Praktikal Education

+372 5816 1508

info@praktikal.ee

Võta meiega ühendust!

#OmaSilmOnKuningas