Praktikal kaasas 700 000 eurot loodusainete ökosüsteemi arendamiseks

Füüsikaõppe edendajate Omari Loidi ja Kaido Reivelti ning ettevõtjate Eva Pedjaku ja Oleg Shvaikovsky loodud idufirma Praktikal kaasas 700 000 eurot. Praktikal on katsevahenditest, õppetarkvarast ja -metoodikast koosnev terviklahendus, mis lubab revolutsiooni loodusainete õpetamises.

Omari Loid: õppimises on oma silm kuningas

On vaja inspireerida neid noori, kes praegu alustavad füüsika ja keemia õppimisega. Ajastus on ülimalt oluline, sest just esmane huvi on tihtipeale see, mis innustab noori edasi õppima inseneriks või teadlaseks.

Tartu linnavalitsus ostab koolidesse füüsikaõpetust edendavad õppekomplektid

Tartu linnavalitsus ostab linna munitsipaalpõhikoolidele Tartu ettevõtte Praktikal loodud õppekomplektid, et populariseerida füüsikaõpetust ja toetada kohalikku ettevõtlust. Iga komplekt koosneb õppematerjalidest ja tarkvarast, mis loovad tervikliku õppekogemuse. “Tartu panustab uuendusmeelsetesse õppemeetoditesse ning on tähelepanuväärne, et siinsete kooliõpilaste füüsikatunnid muutuvad tänu kohalike ettevõtjate ideedele veelgi praktilisemateks. Loodan, et õpilased võtavad uued lahendused hästi vastu ja Tartu […]

Praktikal Koosloome programmis

Aprillis käivitus Tallinna Ülikooli, Haridus- ja Noorteameti ja Startup Estonia teine koosloomeprogramm, mis toob kokku Eesti koolid ja hariduslahendusi arendavad ettevõtted. Programmis töötavad koolid ja haridusinnovatsiooni algatused ühiselt selle nimel, et luua Eesti koolidele innovaatilisi digilahendusi.