Praktikalised õpetajad – Silver Silm

Praktikalised õpetajad – Silver Silm

Praktikal alustab seeriat “Praktikalised õpetajad”, kus tutvustame Eesti õpetajaid, kes on liitunud Praktikaliga ja kasutavad meie vahendeid igapäevaselt koolitundides. Esimesena tutvustame Silverit, kes toimetab Haabneeme Koolis füüsikaõpetajana.

Nimi: Silver Silm
Kool: Haabneeme Kool
Vanus: 33
Õpetaja alates: 2018

Sündisin lasteaiaõpetaja ja elektriku perre, pärisin emalt kire noortega töö vastu ja isalt sügava reaalainete huvi. Minu ambitsioon pole kunagi olnud saada õpetajaks, kuigi suutsin keskkoolis teha klassikaaslastele keerulisi teemasid arusaadavaks ja see pakkus täiesti teistmoodi rahulolu.

Olin oma keskkoolilennus ainus, kes valis füüsika riigieksami. Valik oli seda kummastavam, et abituuriumis meil füüsika õppeainet polnud – polnud õpetajat. Kooli õppejuht proovis mind ümber veenda, aga jäin endale kindlaks – sain ise ka aru, et minu ettevalmistus ongi nõrk. Tegin endale proovieksami ja sain 6 punkti 100st, sellega poleks saanud gümnaasiumi lõpetada. Eksamil sain 80 punkti 100st, millega toona rahule ei jäänud, aga oli selge edasiminek.

Füüsika avab end raskesti, seda huvitavam oli ülesannete kallal pusimine – tundsin, et vajan veel ja nii sündis otsus minna õppima füüsikat. Kuna füüsika õppimine on keeruline ja aeganõudev protsess, seda paremini suudan õpetajana mõista hädas õppijat. Tundsin nii puudust, et saaksin kelleltki abi ja nõu – just seetõttu kutsun õpilasi üles mulle küsimusi esitama ja rõõm on tõdeda, et nad tõesti julgevad tunnis küsida. Turvalise klassiruumi loomine on eduka õppetöö alus.

Ilma mentorõpetaja toeta ma ei töötaks täna koolis. Alustava õpetaja kooli püsimise seisukohast on oluline anda väiksem koormus, hea suunaja ning tunda tema isikliku elu vastu huvi. Väärtustatud inimsuhted ning kuulumise tunne on oluline nii õpilastele kui ka alustavatele õpetajatele.

Vabal ajal loen raamatuid, tinistan kitarri (päris mängimiseks ma seda ei nimetaks) ning veedan aega lähedastega. Koolis töötamise ja ülikoolis õppimise kõrvalt on aega lähedastega keeruline leida, ent see on see aeg, mis päriselt määrab elu kvaliteedi.

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!