5 uut riigigümnaasiumi hoiavad loodusteadusi au sees 

Käesoleva aasta sügisel käivituvad viis uut riigigümnaasiumi – 2 Narvas ja 3 Tallinnas. Riigigümnaasiumidele omaselt on au sees nii loodusteaduste õpetamine kui teaduspõhisus üleüldiselt. Loodusainete õppes tehakse koostööd ülikoolide ja muude partneritega. 

5 uut riigigümnaasiumi hoiavad loodusteadusi au sees 

Käesoleva aasta sügisel käivituvad viis uut riigigümnaasiumi – 2 Narvas ja 3 Tallinnas. Riigigümnaasiumidele omaselt on au sees nii loodusteaduste õpetamine kui teaduspõhisus üleüldiselt. Loodusainete õppes tehakse koostööd ülikoolide ja muude partneritega. 

Narva rajatakse Narva Eesti Riigigümnaasium, mis pakub täies mahus eestikeelset õpet ning Narva Gümnaasium, mis pakub 60/40 õpet eesti keelest erineva emakeelega õpilastele. Tallinnasse rajataks kolm uut riigigümnaasiumit – Pelgulinna, Tõnismäe ja Mustamäe – eelkõige selleks, et katta ära tõusvat gümnaasiumikohtade vajadust. Vastasel juhul oleks pealinnas 10 aasta pärast puudu ligikaudu 3000 kohta. 

Ehkki iga kool on oma nägu, astuvad nad ühte jalga – kõik pakuvad laiapõhjalist gümnaasiumiharidust ja iga õpilane saab oma õpiteed ise kujundada. Koolidel on ka sarnane õppekorraldus: õppeaasta koosneb trimestritest ning õppekava kohustuslikust ja valitavast osast, tunnid on 70-75 minutit pikad ja algavad kella 9 paiku. Tallinna riigigümnaasiumide valikained hakkavad üldse toimuma samal nädalapäeval – nii saavad õpilased soovi korral valida ka teiste koolide kursusi ning liikuda koolide vahel. Samuti toimub kevadel ühiselt Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide sisseastumine. 

Muide, just praegu on kõik viis kooli omale õpetajaid värbamas. Uutel õpetajatel on ainukordne võimalus olla koolide loomise juures, st kujundada nii kooli, õppetöö kui oma ametikoha sisu, samuti tõotavad koolid rohkelt aega ja vahendeid loodusainete katseteks. 

Kas see võiks olla sinu uus väljakutse? Anna endast julgelt märku, sest käimasolevad konkursid kestavad veel 15. jaanuarini! 

Narva Eesti Riigigümnaasium

Alustab õppetegevust: 1. septembril 2023

Õppekohtade arv: 250 (hariduskompleksis koos kahe põhikooliga kokku ligi 800) 

Õpetajaid: 20

Jälgi kooli tegemisi: https://www.facebook.com/NERG2023 

Narva Eesti Riigigümnaasiumist saab Narva ainus täies mahus eestikeelset õpet pakkuv kool. Koos kahe eestikeelse põhikooliga moodustub hariduskeskus, millest võiks tulevikus saada Narva eestikeelsuse kese. Kooli juht Irene Käosaar sõnab, et nende eesmärk on saada ka kogukonnakeskuseks: “Soovime olla Narva jätkusuutliku eestikeelsuse toetaja ning tipptasemel eestikeelse hariduse pakkuja. See on kool, kus räägitakse ilusat eesti keelt ning väärtustatakse erinevaid keeli ja kultuure. Näeme, et tulevikus panustavad meie lõpetajad nii Narva kui terve Eesti ühiskonna edendamisse.” 

Kooli õppekorraldus ja põhiväärtused sünnivad alles koostöös õpetajate ning tulevaste õpilastega – nii on kogu kooliperel võimalus kooli sisus ja näos sõna sekka öelda. Irene sõnul on nende eesmärk kujundada selline keskkond, mis toetab väga erinevaid õpilasi: “Unistame koolist, kus kõik meie õpilased on rõõmsad, tahavad kooli tulla ning huvituvad õppimisest ja maailmast. Seetõttu meil näiteks õppesuundi ei tule, igal õpilastel on oma õppetee kujundamisel võimalikult suur valikuvõimalus, vastavalt huvidele ise põhiaineid ja valikaineid kombineerides.”

Irene sõnul on loodusainete õpetamine neile väga oluline: “Kooli alusväärtustena on olulisel kohal kestlikkus nii mina- kui maailmavaates, muidugi eesti keel, kultuuriline pädevus ning mitmekesisuse väärtustamine, kuid kindlasti ka looduseusk ja teadmiste väärtustamine. Loodusained peavad olema seotud reaalse eluga ning pakkuma õpilastele jõukohast intellektuaalset väljakutset. Oleme juba alustanud koostööd kõrgkoolidega, et luua koolis teaduspõhine ja õppijakeskne loodusainete õpetamise keskkond. Ootame oma meeskonda õpetajaid, kes teavad, et loodusainete õpetamine kujundab meie õppijate tuleviku maailmavaadet!”

Vaata vabu kohti ja kandideeri siin 

Narva Gümnaasium

Alustab õppetegevust: 1. septembril 2023

Õppekohtade arv: 580 

Õpetajaid: 43-45, sh 2 füüsikaõpetajat

Jälgi kooli tegemisi: https://www.facebook.com/NARG2023 

Erinevalt teistest loodavatest riigigümnaasiumidest on Narva Gümnaasium 60/40 õppekavaga kool eesti keelest erineva emakeelega õpilastele, mille fookuses on seetõttu eriti selgelt noorte eneseteostus, mitme keele oskus ja identiteediloome toetamine. Õppekava eripärana toob koolijuht Teivi Gabriel välja ka õppima õppimise ja elus hakkama saamise kursused: “Väärtustame teadus- ja tõenduspõhisust ja oskust endilt pidevalt küsida “Miks?” ja “Kust me teame?””

Mentori ja õppenõustajate toel saab iga õpilane kokku panna oma individuaalse õpitee – olgu selleks näiteks meditsiini suund, süvendatud loodusteadused või hoopis kunst. “Äärmiselt oluliseks peame õppetöö mõtestatust ja elulähedust – ja seda kõigis õppeainetes. Koostöös erinevate partnerite ning ülikoolidega soovime avardada õppimist noorte jaoks ka väljaspoole kooli,” räägib Teivi. 

Kooli väärtused luuakse meeskonna ja õpilastega ühiselt augustis 2023, aga ühe fookusteemana nimetab Teivi juba täna maailma meie ümber: “Õpetajate konkurss alles käib, meeskonnana peame äärmiselt oluliseks iga koolitöötaja autonoomsuse, seotuse ja kompetentsuse toetamist. Ootame avasüli õpetajaid, kes soovivad avardada õpilaste maailmapilti ja arusaamist meid ümbritsevast maailmast.” 

Vaata vabu kohti ja kandideeri siin

pildi autor: Ruudu Rahumaru

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium

Alustab õppetegevust: 1. septembril 2023

Õppekohtade arv: 1080, esimesel aastal 360 10 klassi õpilast

Õpetajaid: ca 100, sh 2-3 füüsikaõpetajat

Jälgi kooli tegemisi: https://www.facebook.com/tallinnapelgulinnarg 

Pelgulinna Riigigümnaasiumi koolimajast saab üks Eesti suurimaid puithooneid, mille fuajees, aulas ja raamatukogus kasvavad päris puud. Kooli sisu on vormiga igati kooskõlas, sest fookuses on jätkusuutlikkus, s.o keskkonna- ja kliimaprobleemid, demokraatia jätkusuutlikkus, jätkusuutlik disain ja kvaliteetne linnaruum. Leesi Peedumäe, Pelgulinna Riigigümnaasiumi loodus- ja reaalvaldkonna juhtõpetaja sõnul õpitakse nende koolis lahendama suure mõjuga ühiskondlikke probleeme. Selles soovivad nad palju koostööd teha ka Põhja-Tallinna kogukonnaga. 

Loodusaineid soovib kool Leesi sõnul õpetada seotult, süsteemselt ning võimalikult palju koostööd tehes: “Näiteks võiks läbivaid teemasid nagu keskkond ja energeetika õpetada kõik loodusvaldkonna õpetajad koos või vähemalt õppekavas samal ajal. Rolli mängivad ju nii keemia, füüsika, geograafa kui ka bioloogia. Samuti peame kursuste puhul silmas, et vajalikud teadmised tuleks õiges järjekorras, näiteks orgaaniline keemia enne bioloogia kursusi. Valikmoodulites teeme kindlasti palju koostööd ülikoolidega, et igas valdkonnas saaks tõeliselt süvitsi minna. Lisaks on valikus ka n-ö praktiline loodusemoodul, kus käime väga palju koolist väljas, õppimas floorat ja faunat, pinnavorme, ilmastikku, kivimeid, tähti jm.” 

Sarnaselt teiste loodavate riigigümnaasiumidega pole koolil konkreetseid õppesuundi ning iga õpilane saab kokku panna oma õpitee. “Meie valikud ulatuvad programmeerimisest ja süvamatemaatikast meedia ning teatrini. Õpilased võivad minna ühes valdkonnas süvitsi või katsetada erinevaid,” selgitab Leesi. Kui kooli väärtused ja eripära sind kõnetasid, siis õpetajate konkurss kestab veel 15. jaanuarini! 

Vaata vabu kohti ja kandideeri siin 

Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium

Alustab õppetegevust: 1. septembril 2023

Õppekohtade arv: kuni 900, aga esimesel aastal võetakse vastu 160 10. klassi õpilast

Õpetajaid: esimesel aastal 20, aga arv kasvab vastavalt kooli kasvule

Jälgi kooli tegemisi: https://www.facebook.com/TonismaeRG

Tõnismäe Riigigümnaasiumi näol on tegemist esimese Tallinnas päriselt tegutseva riigigümnaasiumiga – nimelt tegutseb kooli juriidilise osana juba Vabaduse Kool, kus antakse õpet 40% ukraina keeles ning lisaks gümnaasiumile ka põhikooli III kooliastmes. Tõnismäe Riigigümnaasiumi puhtalt eestikeelne puhtalt gümnaasiumiosa avab õpilastele uksed aga tuleval õppeaastal. Esialgu tegutseb kool asenduspinnal Tõnismägi 14 ehk nagu koolijuht Alo Savi selgitab: “Paljudele tuntud kui see-talteki-tornigahoone-seal-tõnismäel. Veedame siin ilmselt 2-4 aastat, mille järel on meid ootamas särav tulevik uhiuue kuuekordse, avara ja puiduse väärika koolihoone näol.” 

Kooli motoks on “Eneseväljendus linnaruumis” ning Alo sõnul pole fookuses mitte kindlad õpisuunad, vaid eelkõige õppija valikute, õpitee ja isiksuse arengu toetamine: “Me julgustame, võimaldame, suuname – ja vahel ka provotseerime – õppijat tegutsema, olema aktiivne, eesmärgistama, tegema teadlikke ja põhjendatud valikuid ning olema sealjuures eelkõige hea inimene. Meie olulised põhimõtted algavad pühendumisest õpilase arendamisele ja usust tema edusse. Me usume sellesse, et kõik saab alguse usalduslikest suhetest koolitöötajate vahel ja sealt edasi juba koolipere liikmete vahel.” 

Vanalinna piiril asuva kooli õppetöös kasutatakse palju linna ennast – erinevaid piirkonna asutusi ning ümbritsevat linnaruumi ja looduskeskkonda. Loodusainete juhtõpetaja Liis Lindvest selgitab: “Konkreetselt looduse tähtsust meie igapäevaelus ja tervikliku inimese kujunemisloos on raske üle hinnata. Linnaruum pole selles osas erand.” Eripära toetavad lisaeriala kursused rakendusloodusteadustest arhitektuuri aluste ning sotsiaalsest ettevõtlikkusest ringmajanduseni. Samuti loova mõtlemise kursused nagu disainmõtlemine, loovkirjutamine, retoorika ja teadmiste teooria. Kõik õpilased sooritavad kogukonnapraktika, mis aitab vabatahtlikuna kogeda erinevaid vaatenurki ning enda aktiivset rolli ühiskonnas.

Liisi sõnul on nende missiooniks tähenduslikkuse ja analüüsivõimekuse arendamine kõikjal meie ümber: “Matemaatika ja loodusteadused on igapäevaelu ning õpilase elukogemusega tihedalt seotud ja väljakutsed on vägagi praktilised. Samuti on näiteks ajaloo õppimine tihedalt seotud kirjandusega, muusika- ja kunstiajaloo ning keeleõppega. Uurimine on tihedalt meie kooli ellu põimitud. Näiteks praktikumis kasutab õpilane disainmõtlemist, et aru saada, milline probleem üldse lahendamist vajab ning esitab lahenduseks praktilise tulemuse.” 

Esimest korda riigigümnaasiumide ajaloos kasvab kool n-ö alt üles ehk vastu võetakse ainult 10. klassid. “Otsime nii õpetajaid kui õpilasi. Õpetajate ja teiste koolitöötajate esimene värbamisvoor läheb lukku 15. jaanuaril, aga kindlasti tuleb neid veel märtsis ning kevadel kuni septembrini välja. Järgnevatel aastatel kasvab meeskond kooli kasvamise rütmis veelgi,” kirjeldab Alo. 

Vaata vabu kohti ja kandideeri siin

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasium

Alustab õppetegevust: 1. septembril 2023

Õppekohtade arv: 1080

Õpetajaid: 120

Jälgi kooli tegemisi: https://www.facebook.com/mustamaeriigigumnaasium

Tehnoloogiasuunitlusega Mustamäe Riigigümnaasium luuakse ühte linnakusse Taltechi ja Tehnopoliga. Hoone hõbedase noole kujuline arhitektuur aitab rõhuda tehnika põhiväärtustele – kiirusele, teravusele, täpsusele. Koostööd teadusasutustega soodustab ka loodav rohepromenaad, mis peaks ühendama nii inimesi kui ideid. Koolijuht Raino Libliku sõnul loob lähedus partnerite ning koostöö teiste riigigümnaasiumidega head tingimused sünergiaks: “Soovime koos noortega vaadata tulevikku ja teha kooli, mis arvestab veelgi enam 21. sajandi oskusi ja teadmisi.”

Õppekavas on tähtsal kohal partnerite poolt pakutavad võimalused. Kindlasti tehnoloogialinnaku naabrid, aga näiteks oli Mustamäe Riigigümnaasium Tallinnas ka esimene kool, kes sõlmis koostöökokkuleppe Sisekaitseakadeemiaga sisekaitseõppe kursuse pakkumiseks. See annab õpilastele suuremad võimalused panustada oma kodukoha turvatunde tõstmisesse, näiteks vabatahtlike päästjate või abipolitseinikena.

Loodusteaduste õpe toimub alguses n-ö tüvisamba kursuse raames, kus õpetatakse keemiat, füüsikat, bioloogiat ja geograaafiat seostatult. “Õpilased saavad teadmised ning tervikpildi, kuidas kõik loodusteadused omavahel seotud on, näiteks kuidas toetavad keemiateadmised geograafia ja bioloogia mõistmist või vastupidi,” selgitab Raino. Eripärana pakub Mustamäe Riigigümnaasium ka kahte praktilise loodusteaduse kursust, kus tegeletakse peamiselt erinevate katsete ja eksperimentidega. Kui oled unistanud loodusteaduste õpetamisest nii, et praktilisteks töödeks on nii aega kui vahendeid, siis kooli õpetajate konkurss kestab veel 15. jaanuarini! 

Vaata vabu kohti ja kandideeri siin 

#OmaSilmOnKuningas

Võta meiega ühendust!